brak

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wprowadzenie do programowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 56
8 Іспит O
Teoria obwodów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 7
1 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Algebra
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Ergonomia i BHP
Лекція: 8
1 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Przedmiot humanistyczny 1, ME, sem. 1
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza matematyczna 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Technika obliczeniowa i symulacyjna
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
7 Іспит O
Elementy elektroniczne i technologie VLSI
Лекція: 32
3 Іспит O
Podstawy programowania systemów wbudowanych
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy elektroniki praktycznej
Лекція: 24
Лабораторні заняття: 56
4 Залік O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Układy elektroniki cyfrowej 1
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Teoria sygnałów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy graficznych języków programowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Programowanie niskopoziomowe
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Układy elektroniki analogowej 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Іспит O
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Inżynieria oprogramowania w systemach samochodowych
Лекція: 60
4 Іспит O
Język obcy (B2, zaliczenie)
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Układy elektroniki cyfrowej 2
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Pomiary biomedyczne i technologiczne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Układy elektroniki analogowej 2
Лекція: 34
Лабораторні заняття: 36
6 Іспит O
Metrologia i elektroniczne przyrządy pomiarowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy projektowania obwodów z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Podstawy programowania obiektowego
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Język obcy (B2, egzamin)
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie systemów kontrolno-pomiarowych
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 42
5 Іспит O
Podstawy projektowania analogowych układów VLSI
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Programowalne układy logiczne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wprowadzenie do nieliniowych układów analogowych
Лекція: 14
2 Залік O
Podstawy telekomunikacji
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Іспит O
Moduł obieralny 1, ME, sem. 5
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 56
8 Залік O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 5
Сума аудиторних годин: 56
4 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Podstawy projektowania cyfrowych układów VLSI
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 14
6 Іспит O
Łączność bezprzewodowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Przedmiot humanistyczny 2, ME, sem. 6
Лекція: 30
2 Залік O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 6
Сума аудиторних годин: 168
12 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 28
2 Залік O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 7
Сума аудиторних годин: 126
9 Залік O
Moduł obieralny 4 (English), ME, sem. 7
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O