A A A

Увійди

pl | en | uk

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 40
Аудиторні заняття: 28
7.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Диференціальні рівняння
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
7.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 364
30.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 364
25.0 O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 6
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 172
15.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором