A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Energetyki i Paliw

Kierunek studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki odnawialnej i nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Zna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i rozumienia procesów gospodarczych w energetyce.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.
Absolwent ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia i studiach podyplomowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Wojciech Goryl

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 92/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 60
6.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 30
- O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 135
8.0 O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 90
6.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 75
5.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 150
11.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 150
10.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 150
10.0 O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік W
Сума аудиторних годин: 75
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором