2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie metalurgii i recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Recykling i Metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich metalurgicznych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Rynek metali
Лекція: 20
2 Залік O
Chemia I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Rysunek techniczny
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Wstęp do metalurgii
Лекція: 30
4 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
10 Іспит O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Chemia II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne I
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Лабораторні заняття: 45
4 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Statystyka i planowanie eksperymentu
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Konstrukcje inżynierskie w metalurgii
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy sem. 2
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria procesów metalurgicznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Chemia fizyczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Лекція: 15
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Wychowanie fizyczne II
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Metody badań materiałów
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Język obcy sem. 3
Лекторат: 45
- Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Procesy metalurgii ekstrakcyjnej I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Transport masy i ciepła w metalurgii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy recyklingu
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne III
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Chemia fizyczna II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy automatyki i robotyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Język obcy sem. 4
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pirometalurgia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Hydrometalurgia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Przedmioty obieralne RiM - 1
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Przedmioty obieralne RiM - 2
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Przedmioty obieralne RiM - Ekonomiczne
Лекція: 15
1 Залік O
Ścieżki dyplomowania sem.5
Сума аудиторних годин: 165
14 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody i techniki pomiarowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Inżynieria jakości
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przemiany fazowe i obliczanie diagramów fazowych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmioty obieralne RiM – 3
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Ścieżki dyplomowania sem.6
Лекція: 90
Лабораторні заняття: 60
Проектні заняття: 30
12 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmioty obieralne RiM – 4
Сума аудиторних годин: 75
8 Залік O
Przedmioty obieralne RiM: inżynieria produkcji
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Przedmioty obieralne RiM: przedmioty w języku obcym
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
2 Залік O