A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych. Absolwent studiów I stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych oraz Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz kierunkami dotyczącymi elektroenergetyki, w tym elektroenergetyki z odnawialnych źródeł energii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 20
2.0 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 45
4.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
4.0 Залік O
Лекція: 45
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 10
1.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 O
Сума аудиторних годин: 210
17.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 105
5.0 O
Сума аудиторних годин: 225
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Проектні заняття: 15
1.0 O
Сума аудиторних годин: 45
4.0 O
Сума аудиторних годин: 90
8.0 O
Семінарські заняття: 20
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором