2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych. Absolwent studiów I stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych oraz Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz kierunkami dotyczącymi elektroenergetyki, w tym elektroenergetyki z odnawialnych źródeł energii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Rynek metali
Лекція: 20
2 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Rysunek techniczny
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe I
Лекція: 45
4 Іспит O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne I
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Chemia II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Лабораторні заняття: 45
4 Залік O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Лекція: 45
4 Іспит O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік O
Język obcy sem. 2
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Лекція: 15
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Metaloznawstwo
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Metody badań materiałów
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Wychowanie fizyczne II
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Statystyka dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Język obcy sem. 3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Techniki pomiarowe w procesach wytwarzania wyrobów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne III
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Fizyka ciała stałego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Obróbka cieplna i cieplno-mechaniczna stopów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy automatyki i robotyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Język obcy sem. 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria jakości
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Przeróbka plastyczna metali
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmioty obieralne IMN: Ekonomiczne
Лекція: 15
1 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: Metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Ścieżki dyplomowania sem.5
Сума аудиторних годин: 210
17 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Moduł obieralny : Materiały w zastosowaniach inżynierskich
Сума аудиторних годин: 105
5 Залік O
Ścieżki dyplomowania sem.6
Сума аудиторних годин: 225
15 Іспит O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmioty obieralne MiTMN: Inżynieria produkcji
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Przedmioty obieralne MiTMN: przedmioty w języku obcym
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O
Przedmioty obieralne MiTMN: Przetwórstwo metali i stopów
Сума аудиторних годин: 90
8 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
2 Залік O