A A A
pl | en | uk
2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskich zakładów przemysłowych branży metali nieżelaznych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownika laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością.

 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Rynek metali
Лекція: 15
1 Залік O
Rysunek techniczny
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie
Лекція: 30
2 Залік O
Wstęp do inżynierii metalurgicznej
Лекція: 30
2 Залік O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
Лекція: 60
4 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
8 Іспит O
Materiałoznawstwo
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne I
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy sem. 2
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia I stopnia)
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Metody badań materiałów
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Лекція: 15
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy projektowania systemów produkcyjnych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Statystyka dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Wychowanie fizyczne II
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy sem. 3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metalurgia i recykling
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Metody i techniki pomiarowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy zarządzania firmą
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Polityka personalna w firmie
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Produkcja i usługi w firmie
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne III
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy sem. 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obróbka cieplna
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Odlewanie metali i stopów metali
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Procesy przeróbki plastycznej metali
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Ścieżki dyplomowania IPiJ sem. 5
Сума аудиторних годин: 240
20 Іспит O
Przedmioty obieralne: Przetwórstwo metali i stopów (dla obu ścieżek IPiJ) sem. 5
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Przedmioty obieralne: ekonomiczne (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem.5
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Ścieżki dyplomowania IPiJ sem.6
Сума аудиторних годин: 180
15 Іспит O
Przedmioty obieralne: Inżynieria materiałów metalicznych (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem. 6
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Przedmioty obieralne: Materiały w zastosowaniach inżynierskich ( dla obu ścieżek IPiJ) sem. 6
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
2 Залік O
Przedmioty obieralne: Inżynieria produkcji (dla obu ścieżek dyplomowania IPiJ) sem. 7
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Przedmioty obieralne: Materiały i technologie ich wytwarzania ( dla obu ścieżek dyplomowania IPIJ) sem. 7
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O