A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskich zakładów przemysłowych branży metali nieżelaznych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownika laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością.

 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 60
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 10
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 240
20.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 180
15.0 O
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Семінарські заняття: 20
2.0 O
Проектні заняття: 15
1.0 O
Сума аудиторних годин: 120
8.0 O
Сума аудиторних годин: 45
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором