A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

 

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 60
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 45
2.0 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 45
- O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 O
Сума аудиторних годин: 180
13.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 60
Лабораторні заняття: 45
7.0 O
Сума аудиторних годин: 295
23.0 O
Лекція: 15
1.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
1.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 O
Сума аудиторних годин: 270
20.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Семінарські заняття: 20
2.0 O
Проектні заняття: 15
1.0 O
Сума аудиторних годин: 165
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором