A A A
pl | en | uk
2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

 

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Rynek metali
Лекція: 15
1 Залік O
Rysunek techniczny
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Wstęp do inżynierii metalurgicznej
Лекція: 30
2 Залік O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
Лекція: 60
4 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Лабораторні заняття: 45
2 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Podstawy krystalografii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne I
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy sem. 2
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia I stopnia)
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia fizyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Metody badań materiałów
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Statystyka dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne II
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy sem. 3
Лекторат: 45
- Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody i techniki pomiarowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy termodynamiki technicznej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Wychowanie fizyczne III
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przedmioty podstawowe IMN
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Przedmioty kierunkowe IMN
Сума аудиторних годин: 180
13 Іспит O
Język obcy sem. 4
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty kierunkowe IMN
Лекція: 60
Лабораторні заняття: 45
7 Іспит O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 5
Сума аудиторних годин: 295
23 O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Лекція: 15
1 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria jakości
Лекція: 15
1 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przedmioty kierunkowe IMN
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 6
Сума аудиторних годин: 270
20 O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 20
2 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 7
Сума аудиторних годин: 165
12 Залік O