A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Humanistyczny

Studenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka Społeczna zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zapewniające przygotowanie do pracy w sektorze IT, przy wytwarzaniu oprogramowania, w działach R&D, w firmach marketingowych, analitycznych, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, w mediach i portalach informacyjnych, jak również w sektorze kreatywnym i przemyśle gier wideo. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze team leaderów oraz project managerów, koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, jak również do założenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci są sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu na specjalistów, którzy w oparciu o analizę danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach dwóch ścieżek dyplomowania:
a) Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia.
b) Design & Product development design kształci studentów w zakresie projektowania produktów, w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Проектні заняття: 30
Семінар: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
2.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 85
8.0 O
Аудиторні заняття: 30
2.0 Іспит O
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Аудиторні заняття: 15
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
4.0 O
Семінар: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 180
18.0 O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Семінар: 15
2.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
Семінар: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінар: 30
2.0 Залік O
Семінар: 30
3.0 Залік O
Семінар: 30
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 95
7.0 O
Семінар: 30
2.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Проектні заняття: 30
Семінар: 15
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Професійна практика: 0
12.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором