brak

Absolwenci kierunku Geoinformacja są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku „Geoinformacja” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Analiza matematyczna I
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Podstawy systemów informacji przestrzennej
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Skryptowe przetwarzanie danych
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 12
2 Залік O
Podstawy nauk o Ziemi I
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
5 Іспит O
Podstawy informatyki i programowania
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
5 Іспит O
Autoprezentacja i komunikacja społeczna
Лекція: 9
1 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza matematyczna II
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Podstawy nauk o Ziemi II
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5 Іспит O
Systemy odniesień przestrzennych
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Bazy danych
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Techniki CAD
Лабораторні заняття: 18
2 Залік O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
6 Іспит O
Język obcy - zaliczenie
Лекторат: 18
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka I
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Modele i metody statystyczne
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Modelowanie kartograficzne i geowizualizacja
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Podstawy Prawa
Лекція: 18
2 Залік O
Podstawy inżynierii lądowej
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5 Іспит O
Programowanie obiektowe
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 27
6 Іспит O
Język obcy - zaliczenie
Лекторат: 27
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka II
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
6 Іспит O
Metodyka badań i analiz środowiskowych
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Podstawy metod obliczeniowych i numerycznych
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Infrastruktura informacji przestrzennej
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5 Іспит O
Technologie pozyskiwania danych przestrzennych
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Język obcy - egzamin
Лекторат: 36
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy geostatystyki i metod sztucznej inteligencji
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6 Іспит O
Analizy przestrzenne w modelu rastrowym
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Analizy przestrzenne w modelu wektorowym
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Przetwarzanie danych środowiskowych
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Zasoby informacji o środowisku
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Teledetekcja z elementami cyfrowego przetwarzania sygnału
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Modelowanie matematyczne w ciepłownictwie
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Fotogrametria
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Technologia BIM
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Podstawy zarządzania i ekonomii
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Blok modułów obieralnych - VI semestr
Лекція: 27
Проектні заняття: 81
12 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 9
1 Залік O
Modelowanie nieparametryczne obiektów 3D
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Blok modułów obieralnych w języku obcym
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Blok modułów obieralnych z zakresu programowania w GIS
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Blok modułów obieralnych - VII semestr
Лекція: 27
Проектні заняття: 81
12 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 9
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok modułów obieralnych - VIII semestr
Сума аудиторних годин: 126
14 Залік O