brak

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie informacyjne
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Chemia
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Podstawy ekonomii
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
2 Залік O
BHP i ergonomia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O
Математика I
Лекція: 33
Аудиторні заняття: 39
9 Іспит O
Podstawy geologii i mineralogii
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 9
5 Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Математика II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 27
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3 Залік O
Podstawy gospodarki surowcami
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 6
2 Залік O
Biologia i ekologia
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Залік O
Ochrona powietrza
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O
A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)
Лекція: 12
2 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Hydrologia i gospodarka wodna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Залік O
Mechanika płynów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
4 Іспит O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Іспит O
Informatyczne podstawy projektowania
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Fizyka II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Prawo w ochronie środowiska
Лекція: 9
Проектні заняття: 6
2 Залік O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Лекторат: 21
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
5 Іспит O
Termodynamika techniczna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
4 Залік O
Gospodarka odpadami
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 18
5 Іспит O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 45
6 Залік O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Лекторат: 21
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika gruntów i geotechnika
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
3 Іспит O
Czystsza produkcja - Zarządzanie środowiskiem
Лекція: 9
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Podstawy geodezji i systemy informacji przestrzennej
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 6
4 Залік O
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Metrologia i monitoring
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 45
6 Залік O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Лекторат: 21
- Залік O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Сума аудиторних годин: 24
4 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technika chłodnicza
Лекція: 15
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Лекція: 15
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Instalacje i sieci sanitarne
Лекція: 9
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Budownictwo ogólne
Лекція: 9
Проектні заняття: 15
3 Залік O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. IŚ I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 45
6 Залік O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Лекторат: 21
5 Іспит O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Сума аудиторних годин: 24
4 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Rekultywacja i rewitalizacja
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Залік O
Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Ocena oddziaływania na środowisko
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 9
4 Залік O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 45
6 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2 (n)
Сума аудиторних годин: 21
3 Залік O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
4 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 18
2 Залік O
Praktyka technologiczna
Професійна практика: 0
4 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
C. Przedmiot obcojęzyczny obieralny dla I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 15
3 Залік O
D. Komputerowy program użytkowy
Лабораторні заняття: 27
3 Залік O