brak

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 1
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 33
9 Іспит O
Podstawy ekonomii
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 12
3 Залік O
Geometria wykreślna
Лекція: 9
Проектні заняття: 12
2 Залік O
Technologie informacyjne
Лабораторні заняття: 18
2 Залік O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Chemia
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
BHP i ergonomia
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Лекція: 12
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3 Залік O
Matematyka 2
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
6 Іспит O
Geologia, mineralogia i petrografia
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Zarys górnictwa
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
2 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.1.n
Лекція: 12
2 Залік O
Moduły fakultatywne sem 2
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
2 Залік O
Moduły kierunkowe obieralne sem 4
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 12
2 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynierskie metody obliczeniowe
Лабораторні заняття: 18
2 Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
Fizyka II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Górnictwo podziemne
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 21
6 Іспит O
Mechanika techniczna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Іспит O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Лекторат: 21
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przeróbka surowców mineralnych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Залік O
Geodezja i kartografia górnicza
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Залік O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Професійна практика: 0
4 Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Mechanika płynów i termodynamika
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O
Górnictwo odkrywkowe
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 21
6 Іспит O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Лекторат: 21
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Geomechanika
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
5 Іспит O
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Urządzenia elektryczne i automatyka
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Залік O
Aerologia górnicza
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
6 Іспит O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Лекторат: 21
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Hydrogeologia i odwadnianie
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Залік O
Technika strzelnicza
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 9
6 Залік O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Лекторат: 21
5 Іспит O
Moduły fakultatywne sem 6 ns
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік O
Moduły w grupach obieralnych sem 6 ns
Сума аудиторних годин: 93
13 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Професійна практика: 0
4 Залік O
Systemy informacji przestrzennej
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Budownictwo górnicze
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
2 Залік O
Zagrożenia naturalne w górnictwie
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5 Іспит O
Geofizyka górnicza
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 9
2 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2 (n)
Сума аудиторних годин: 21
3 Залік O
Moduły w grupach obieralnych sem 7 ns1
Сума аудиторних годин: 87
13 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Лекція: 18
2 Залік O
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Moduły fakultatywne sem 8 ns
Сума аудиторних годин: 18
2 Залік O
Moduły w grupach obieralnych sem 8 ns
Сума аудиторних годин: 39
5 Залік O
C. Przedmiot obcojęzyczny obieralny dla I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 15
3 Залік O