brak

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Mikroekonomia
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
4 Іспит O
Podstawy psychologii
Лекція: 12
2 Залік O
Podstawy zarządzania
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Chemia
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 33
6 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
BHP i ergonomia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3 Залік O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
4 Залік O
Makroekonomia
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
5 Іспит O
Математика II
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
6 Іспит O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
5 Іспит O
Prawo gospodarcze
Лекція: 18
2 Залік O
A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)
Лекція: 12
2 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Statystyka
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 15
6 Іспит O
Podstawy metrologii
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
2 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 18
3 Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Fizyka II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Projektowanie systemów produkcyjnych
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
6 Іспит O
Język obcy - semestr 1/4
Лекторат: 21
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Badania operacyjne
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Metody zarządzania produkcją
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
5 Іспит O
Rachunkowość
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 18
3 Залік O
Język obcy - semestr 2/4
Лекторат: 21
- Залік O
Przedmioty obieralne dla sem.4, kier. ZiIP I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 42
6 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ekonometria
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O
Inżynieria elektryczna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3 Залік O
Marketing
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O
Rachunek kosztów dla inżynierów
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
3 Іспит O
Reengineering
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
Język obcy - semestr 3/4
Лекторат: 21
- Залік O
Przedmioty obieralne dla sem.5, kier. ZiIP I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 42
6 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Innowacyjność i projektowanie produktu
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Залік O
Logistyka w przedsiębiorstwie
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
Zarządzanie projektem
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Лекторат: 21
5 Іспит O
Przedmioty obieralne dla sem.6, kier. ZiIP I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 78
10 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Finanse przedsiębiorstwa
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6 Іспит O
Praktyka technologiczna
Професійна практика: 0
4 Залік O
Zarządzanie jakością
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6 Іспит O
I. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2 (n)
Лекція: 21
3 Залік O
Przedmioty obieralne dla sem.7, kier. ZiIP I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 75
10 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 18
2 Залік O
Przedmioty obieralne dla sem.8, kier. ZiIP I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 54
7 Залік O
C. Przedmiot obcojęzyczny obieralny dla I stopnia (n)
Сума аудиторних годин: 15
3 Залік O