brak

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia (budowlana)
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Залік O
Fizyka I
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3 Залік O
Geometria wykreślna
Лекція: 9
Проектні заняття: 12
2 Залік O
Matematyka 1
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 33
9 Іспит O
Technologie informacyjne
Лабораторні заняття: 18
2 Залік O
Geologia
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika teoretyczna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 18
4 Залік O
Budownictwo ogólne
Лекція: 18
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
3 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 9
1 Залік O
Fizyka II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
7 Іспит O
Matematyka 2
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
7 Іспит O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.1.n
Лекція: 12
2 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Mechanika teoretyczna
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
4 Іспит O
Geodezja
Лекція: 12
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Mechanika gruntów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O
Materiały budowlane
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5 Іспит O
Budownictwo ogólne
Лекція: 18
Проектні заняття: 12
5 Іспит O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Лекторат: 21
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody obliczeniowe
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
2 Залік O
Podstawy architektury i urbanistyki
Лекція: 15
2 Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
4 Іспит O
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
Technologia betonu
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Mechanika budowli
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 27
3 Залік O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Лекторат: 21
- Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Сума аудиторних годин: 36
6 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Budownictwo komunikacyjne
Лекція: 15
Проектні заняття: 12
4 Іспит O
Fizyka budowli
Лекція: 12
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Instalacje budowlane
Лекція: 15
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Mechanika budowli
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 24
4 Іспит O
Konstrukcje metalowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Konstrukcje murowe i drewniane
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Лекторат: 21
- Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Сума аудиторних годин: 18
3 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Konstrukcje betonowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Ekonomika budownictwa
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Technologia robót budowlanych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 12
5 Іспит O
Fundamentowanie
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Konstrukcje metalowe
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4 Іспит O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Лекторат: 21
5 Іспит O
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Сума аудиторних годин: 36
6 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Budownictwo przemysłowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 12
2 Іспит O
Konstrukcje betonowe
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Prawo budowlane
Лекція: 12
1 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Podstawy BIM
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
Organizacja produkcji budowlanej
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
3 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.2.n
Лекція: 12
2 Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud. (niest.)
Сума аудиторних годин: 54
9 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 15
1 Залік O
Zajęcia terenowe z geotechniki
Лабораторні заняття: 12
1 Залік O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st. (n)
Сума аудиторних годин: 15
3 Залік O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud. (niest.)
Сума аудиторних годин: 63
12 Залік O