A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów podyplomowych „Technologie IT i procesy biznesowe” obejmuje wpływ IT na transformacje procesów biznesowych w kontekście rozwoju technologii chmurowych, systemów mobilnych, technologii 5G oraz usług nowej generacji z nią związanych. Równocześnie przedstawione zostaną nowoczesne zagadnienia takie jak użycie AI (sztucznej inteligencji) w procesach automatyzacji usług i zarządzania, Data Science, łańcuchy bloków w procesach biznesowych oraz organizacja zdalnej pracy i kolaboracji z użyciem środków IT. Zagadnienia te zostaną uzupełnione o problematykę bezpieczeństwa usług sieciowych. Unikatową stroną studiów będzie powiązanie bloku przedmiotów o charakterze technologicznym z przedmiotami kształcącymi umiejętności miękkie, takie jak zarządzanie projektami IT, uwarunkowanie prawne działalności biznesowej w IT oraz prawo autorskie w IT.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Technologie IT i procesy biznesowe” skierowane są do osób, które chcą uzyskać przekrojową wiedzę w zakresie najnowszych technologii IT oraz ich wpływu na transformacje procesów biznesowych skutkującą wzrostem konkurencyjności i poprawą organizacji firm IT. Wiedza ta poszerzona jest o aspekty zarządzania projektami, uwarunkowania prawne działalności biznesowej oraz podstawy prawa autorskiego w IT. Program studiów adresowany jest zarówno do pracowników korporacji łączących działalność inżynierską z zarzadzaniem jak i szerokiej grupy osób prowadzonych lub zamierzających otworzyć własną innowacyjną działalność gospodarczą.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Piotr Nawrocki, prof. AGH, tel.: 12 328 33 74; e-mail: piotr.nawrocki@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, tel.: 12 328 34 00, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Borczyńska, tel.: 12 328 33 95, e-mail: joannab@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 4
1.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 6
4.0 Залік O
Лекція: 4
1.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 12
2.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 20
6.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором