A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Informatyczne Systemy Baz Danych są specjalną klasą systemów znajdujących obecnie bardzo szerokie zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach każdej działalności. Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z poniższymi problemami i technologiami, ale także nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i zasad eksploatacji systemów baz danych realizowanych w oparciu o najnowsze technologie i z uwzględnieniem najnowszych trendów w inżynierii tych systemów.

W programie Studiów szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji nowoczesnych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych, a także wielopoziomowych architekturach (klient-serwer) wykorzystujących środowisko sieciowe i techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Istotnymi zagadnieniami, które znalazły już swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP) jak i zastosowań typu Business Inteligence z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Ciekawym akcentem programu Studiów jest prezentacja możliwości zarządzania wiedzą poprzez tworzenie baz wiedzy oraz poznanie zasad budowy inteligentnych aplikacji wnioskujących (systemy ekspertowe). Pewną nowość stanowią zagadnienia związane z teorią i praktyką analizy mediów społecznościowych, takich jak: blogosfera, Twitter czy YouTube przy pomocy najnowszych metod dedykowanych analizie sieci społecznościowych.

W programie Studiów istotne miejsce zajmuje problematyka zapewnienia bezpieczeństwa systemom baz danych jako całości, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo samych danych (często wymagane ustawowo).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy będą tworzyli koncepcje, projektowali, implementowali, eksploatowali lub nadzorowali prace nad systemami realizowanymi w szeroko pojętej technologii baz danych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Anna Zygmunt, tel.: 12 328 33 11, e-mail: azygmunt@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki, tel.: 12 328 33 65, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Małgorzata Urban, tel.: 12 328 33 22, e-mail: murban@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 32
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 20
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 8
1.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 12
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 12
- Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
- Залік O
Лабораторні заняття: 4
- Залік O
Лекція: 8
- Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 8
- Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 4
4.0 Залік O
Лекція: 4
1.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2.0 Залік O
Лекція: 4
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 4
1.0 Залік O
Лекція: 16
2.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
1.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 16
2.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 4
1.0 Залік O
Лекція: 4
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 8
5.0 Залік O
Лекція: 16
5.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором