brak

Zakres tematyczny

Program studiów obejmuje szeroki zakres technik przewodowych sieci teleinformatycznych, nie uwzględnia tematyki sieci bezprzewodowych. program obejmuje podstawy sieci IP, system operacyjny Linux, sieci optyczne, lokalne sieci komputerowe, podstawy rutingu w sieciach teleinformatycznych, programowanie w języku Python.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia, niekoniecznie wykształceniem technicznym. Program umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności osobom nie mającym wykształcenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji. Wymagana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera, ugruntowana wiedza informatyczna z zakresu szkoły średniej oraz silna motywacja do intensywnej pracy w ramach oferowanych zajęć.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Artur Lasoń , tel.: +48 12 617 40 37, e-mail: lason@kt.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Telekomunikacji AGH, ul. Czarnowiejska 74, 30-054 Kraków

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Putała , tel.: +48 12 617 48 07, e-mail: podyplomowe@kt.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy sieci TCP/IP
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
Sieci optyczne
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
1 Залік O
Programowanie w języku Python (I)
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Lokalne sieci teleinformatyczne (I)
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (I)
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
Podstawy rutingu w sieciach IP
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 8
1 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Lokalne sieci teleinformatyczne (II)
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
2 Залік O
System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (II)
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Zaawansowany ruting w sieciach IP
Лекція: 13
Лабораторні заняття: 18
3 Залік O
Programowanie w języku Python (II)
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Architektura nowoczesnych systemów teleinformatycznych
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 6
1 Залік O
Praca końcowa
Дипломна робота: 0
10 Залік O