A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Pozyskiwanie wymagań, analiza, projektowanie, implementacja, testowanie i wdrażanie systemów informatycznych, czyli w ogólności twórcza praca w procesach wytwarzania i rozwoju systemów IT. W szczególności: analiza, projektowanie i implementacja systemów informatycznych z uwzględnieniem nowoczesnych metodologii modelowania (w szczególności przy użycia języka UML), metodologii prowadzenia procesu tworzenia oprogramowania (w szczególności przy użyciu metodyki Scrum i innych metodyk zwinnych), technologii implementacji (w szczególności z wykorzystaniem języków obiektowych) oraz narzędzi wspomagających (środowiska IDE takie jak Eclipse, Git, serwery ciągłej integracji).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do:

  • osób pracujących na stanowiskach związanych z branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego wykształcenia - takim osobom studia umożliwią uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu Informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co będzie miało szczególną wartość w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, oraz szybkiego rozwoju nowych technologii,
  • osób odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, także pracujących w dowolnej branży - takim osobom studia umożliwią zwiększenie wiedzy w dziedzinie Informatyki, co umożliwi kompetentne uczestnictwo w przygotowaniu, monitorowaniu i eksploatacji szerokiej gamy rozwiązań informatycznych spotykanych w dzisiejszym biznesie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jacek Dajda, tel.: 12 328-33-29; e-mail: dajda@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, tel.: 12 328-34-00, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Małgorzata Urban, tel.: 12 328-33-22, e-mail: murban@agh.edu.pl, Centrum Informatyki, ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 20
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 20
5.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 12
2.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 24
4.0 Залік O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 16
4.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
4.0 Залік O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 16
3.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором