2021/2022 Стаціонарне Studia podyplomowe Wydział Humanistyczny

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny zajęć można podzielić na 5 bloków. Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji w mediach społecznościowych oraz tworzenia skutecznych i efektywnych strategii komunikacyjnych i marketingowych. Wymaga to zapoznania studentów ze specyfiką platform społecznościowych, takich jak: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Tik Tok i Real Time Marketing, You Tube oraz specyfiką Messengera i chatbotów. W tym obszarze ważną rolę odgrywa też zapoznanie studentów ze znaczeniem blogosfery, liderów opinii oraz Influancerów dla budowania komunikacji marketingowej i promocji marek.

Druga grupa zagadnień zorientowana jest na wykształcenie u słuchaczy znajomości narzędzi pozwalających na monitoring, analizę i badanie grupy docelowej oraz analizę skuteczności prowadzonej kampanii marketingowej. Celem tej grupy przedmiotów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania efektywnej i skutecznej komunikacji skierowanej do właściwej grupy docelowej.

Trzecia grupa przedmiotów zorientowana jest na projektowanie reklamy w mediach społecznościowych oraz służy ukazaniu nowych trendów w content marketingu i możliwości jakie dają nowoczesne technologie w tym obszarze.

Czwarta grupa skupiona jest na dostarczeniu studentom umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi, które pozwolą im na tworzenie zawartości w mediach społecznościowych na wysokim poziomie. Studenci uczą się przygotowywać, komunikaty graficzne, video oraz tworzą kreatywne treści.

Dodatkowo w ramach piątego bloku studenci uczestniczą w zajęciach seminaryjnych i podnoszących ich kompetencje studiowania co ma na celu usprawnienie ich procesu uczenia się oraz służy przygotowaniu projektów z zakresu komunikacji marketingowej.

Dobór metod kształcenia oraz sposobów prowadzenia zajęć umożliwia wykształcenie kompetencji w zakresie doceniania twórczego, kreatywnego myślenia i szukania nieszablonowych rozwiązań oraz umiejętności pracy zespołowej.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Social Media & Content Marketing adresowane są do:

  • absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pracować w agencjach kreatywnych, w działach marketingu lub prowadzić własną działalność,
  • pracowników agencji kreatywnych, w tym szczególnie Public Relations, reklamowych, interaktywnych i social media, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu,
  • pracowników i kierowników działów marketingu w różnego rodzaju firmach, którzy chcą iść za zmianami w komunikacji marketingowej, wykorzystać potencjał social media do promocji, obsługi klienta, sprzedaży i budowy dobrego wizerunku,
  • działaczy w sektorze organizacji pożytku publicznego oraz pracowników instytucji państwowych, którzy chcą rozwinąć swoją obecność w mediach społecznościowych,
  • przedsiębiorców lub osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, odnaleźć inspirację na wykorzystanie social media w swoich przedsięwzięciach.

Ze względu na coraz większe znaczenie mediów społecznościowych oraz na nabyte umiejętności w trakcie studiów, kwalifikacje będą przydatne w dalszej karierze zawodowej, niezależnie od branży, w której absolwenci będą działać.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Dorota Żuchowska-Skiba, tel.: 600053293, e-mail: zuchowska@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny Paulina Walotek, tel.: 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Paulina Walotek, tel.: 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Big Ideas i copywriting
Тренінги: 8
1 Залік O
Blogosfera i liderzy opinii
Семінар: 4
1 Залік O
Facebook Marketing
Семінар: 8
1 Залік O
Influencer marketing - trendy i prowadzenie kampanii
Семінар: 4
1 Залік O
Instagram marketing
Семінар: 8
1 Залік O
Komunikacja w mediach społecznościowych
Семінар: 4
1 Залік O
Messenger marketing i boty
Семінар: 4
1 Залік O
Monitoring, analiza i badanie grupy docelowej
Семінар: 4
1 Залік O
Personal Branding, Social Selling i marketing na LinkedIn
Семінар: 8
1 Залік O
Projektowanie komunikacji na podstawie modelu biznesowego i mapy podróży klienta z wykorzystaniem metodologii Design Thinking
Тренінги: 12
1 Залік O
Storytelling, czyli jak wykorzystać opowieść w budowaniu marki
Тренінги: 8
1 Залік O
Strategia komunikacji marki w mediach cyfrowych
Семінар: 8
1 Залік O
Tik Tok Marketing
Семінар: 6
1 Залік O
Twitter, Real Time Marketing
Семінар: 6
1 Залік O
Tworzenie komunikatów graficznych
Тренінги: 8
1 Залік O
Wprowadzenie do studiowania
Семінар: 5
1 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Reklama i analityka na Facebooku i Instagramie
Тренінги: 16
2 Залік O
Współczesna reklama online a social media
Семінар: 4
1 Залік O
Google Ads & Analytics
Семінар: 4
1 Залік O
Od researchu do harmonogramu publikacji. Kreacja treści w mediach społecznościowych
Тренінги: 4
1 Залік O
Content marketing - strategia i działania taktyczne
Семінар: 8
1 Залік O
Content marketing - analityka i SEO
Семінар: 4
1 Залік O
Content manager w dobie nowych technologii
Семінар: 2
1 Залік O
Planowanie i prowadzenie projektów w praktyce (account managment)
Семінар: 8
1 Залік O
Współczesne trendy w social media i content marketingu: wprowadzenie do analizy i prognozowania trendów oraz wybrane inspiracje
Семінар: 8
1 Залік O
Budżet i mediaplan. Koszty i zyski w reklamie
Семінар: 8
1 Залік O
Budowa komunikacji social mediach w oparciu o dane
Семінар: 4
1 Залік O
Prezentacja i ewaluacja projektów
Проектні заняття: 8
6 Залік O
Seminarium projektowe
Семінарські заняття: 12
1 Залік O
Video marketing, YouTube i relacje LIVE
Семінар: 8
1 Залік O
Tworzenie komunikatów video
Тренінги: 8
1 Залік O