A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

W programie studiów II stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska zostały uwzględnione potrzeby społeczno-gospodarcze związane z przygotowaniem kadr do realizacji zadań organizacyjnych, projektowych i kontrolnych w obszarze szeroko rozumianej inżynierii środowiska i monitoringu środowiska. Prawidłowa realizacja tego typu działań jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i otoczenia gospodarczego. Oferowane na tym kierunku są cztery specjalności: Inżynieria Komunalna (IK), Inżynieria wodna (IW), Gospodarka niskoemisyjna (GN) oraz Systemy Informacji o Środowisku (SIŚ), z których trzy pierwsze (IK, IW i GN) są związane bardziej z problematyką klasycznej inżynierii środowiska, a czwarta (SIŚ) – bardziej z problematyką monitoringu środowiska. Ich utworzenie wychodziło na przeciw obserwowanym potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy oraz zgłaszanym postulatom studentów. Obszar zatrudnienia absolwentów obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku (Systemy informacji o środowisku)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria komunalna)
Zobacz pełny opis kierunku (Gospodarka niskoemisyjna)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria wodna)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік W
Лекція: 15
1.0 Залік W
Лекція: 15
Проектні заняття: 45
5.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
6.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 120
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 150
22.0 O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 120
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 150
23.0 O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 120
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 150
23.0 O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 105
Лабораторні заняття: 23
Проектні заняття: 166
23.0 O
Лекторат: 30
2.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Сума аудиторних годин: 45
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором