2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

brak

W programie studiów II stopnia duży nacisk kładziony jest na rolę geodezji i kartografii w rozwoju gospodarczym państwa w szczególności w zakresie budownictwa, inżynierii lądowej, górnictwa, administracji państwowej i samorządowej, procesach gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. Geodezja i kartografia jako dziedzina interdyscyplinarna łączy te gałęzie gospodarki i jest istotnym czynnikiem wpływającym na ich prawidłowy rozwój. Celem kształcenia na drugim stopniu studiów kierunku jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu specjalistycznej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów pozyskiwania, analizowania i przetwarzania danych przestrzennych związanych z pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi powiązanymi ze specjalizacją zawodową w takich zakresach jak: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Geoinformacja i geodezja górnicza, Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja, Gospodarka nieruchomościami i kataster, Geomatyka.
Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Jasińska

Zobacz pełny opis kierunku (Geodezja inżynieryjno-przemysłowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja)
Zobacz pełny opis kierunku (Geoinformacja i geodezja górnicza)
Zobacz pełny opis kierunku (Przetwarzanie i analiza geodanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Gospodarka nieruchomościami i kataster)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Літній семестр, 2021/2022

Geoinformacja i geodezja górnicza

Літній семестр, 2021/2022

Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

Літній семестр, 2021/2022

Gospodarka nieruchomościami i kataster

Літній семестр, 2021/2022

Przetwarzanie i analiza geodanych

Літній семестр, 2021/2022

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Зимовий сместр, 2022/2023

Geoinformacja i geodezja górnicza

Зимовий сместр, 2022/2023

Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

Зимовий сместр, 2022/2023

Gospodarka nieruchomościami i kataster

Зимовий сместр, 2022/2023

Przetwarzanie i analiza geodanych

Зимовий сместр, 2022/2023

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Літній семестр, 2022/2023

Geoinformacja i geodezja górnicza

Літній семестр, 2022/2023

Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

Літній семестр, 2022/2023

Gospodarka nieruchomościami i kataster

Літній семестр, 2022/2023

Przetwarzanie i analiza geodanych

Літній семестр, 2022/2023