A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

W programie studiów II stopnia duży nacisk kładziony jest na rolę geodezji i kartografii w rozwoju gospodarczym państwa w szczególności w zakresie budownictwa, inżynierii lądowej, górnictwa, administracji państwowej i samorządowej, procesach gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. Geodezja i kartografia jako dziedzina interdyscyplinarna łączy te gałęzie gospodarki i jest istotnym czynnikiem wpływającym na ich prawidłowy rozwój. Celem kształcenia na drugim stopniu studiów kierunku jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu specjalistycznej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów pozyskiwania, analizowania i przetwarzania danych przestrzennych związanych z pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi powiązanymi ze specjalizacją zawodową w takich zakresach jak: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Geoinformacja i geodezja górnicza, Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja, Gospodarka nieruchomościami i kataster, Geomatyka.
Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Jasińska

Zobacz pełny opis kierunku (Geodezja inżynieryjno-przemysłowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja)
Zobacz pełny opis kierunku (Geoinformacja i geodezja górnicza)
Zobacz pełny opis kierunku (Przetwarzanie i analiza geodanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Gospodarka nieruchomościami i kataster)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 10
2.0 Залік O
Проектні заняття: 40
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 40
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Польові заняття: 20
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
Контрольні та перехідні роботи: 5
3.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Практичні заняття: 40
2.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 20
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 Іспит O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
2.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 30
2.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Залік O
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором