A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Celem kształcenia na kierunku Chemia Budowlana jest przygotowanie absolwentów do projektowania materiałów budowlanych o szerokim zakresie właściwości użytkowych wchodzących w zakres tzw. “chemii budowlanej”. Student kończący studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych w obszarze ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W tym kontekście rola absolwenta kierunku Chemia Budowlana jako specjalisty w dziedzinie materiałów budowlanych jest szczególnie istotna. Wiąże się to z faktem masowości produkcji materiałów budowlanych i ich roli w gospodarce, jak również środowisku naturalnym. Dodatkowo dynamiczny rozwój branży materiałów budowlanych związany z postępem techniki oraz rosnącymi wymaganiami środowiskowymi stawia przez branżą nowe wyzwania i tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Typowym miejscem pracy absolwenta są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suchych mieszanek na bazie spoiw mineralnych i organicznych, jak również w firmach działających w obszarze domieszek do betonów, zapraw i zaczynów. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuować i poszerzać swoją wiedzę wybierając jeden z kierunków studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Waldemar Pichór

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Аудиторні заняття: 15
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10.0 O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 45
Лабораторні заняття: 30
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 O
Лекторат: 45
- O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
7.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 45
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 30
3.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 45
4.0 O
Лекція: 15
1.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 60
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
7.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4.0 O
Лабораторні заняття: 90
4.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінар: 30
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором