A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu.

 Program nauczania obejmuje rozmaite aspekty informatyki, włączając elementy podstaw teoretycznych, skupia się jednak na umiejętnościach praktycznych: projektowaniu i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizie danych, technikach internetowych oraz metodach sztucznej inteligencji.

 Jako kierunek inżynierski, którego wielu absolwentów znajdzie zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z techniką, "Informatyka Techniczna" dostarcza także wiedzy podstawowej dotyczącej matematyki, fizyki, chemii, mechaniki oraz inżynierii materiałowej.

 Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych.

 Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Семінарські заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3.0 O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6.0 O
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором