2021/2022 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

brak

Kierunek Zaawansowane Materiały Inżynierskie stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów I stopnia jest kontynuacją programu opracowanego dla Inżynierii Materiałowej, który w 2016 roku uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Został on ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, zaś poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych. Wysoki poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w postaci czołowych lokat w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, a także w badaniach opinii absolwentów tego kierunku. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Program studiów przygotowuje przyszłych inżynierów do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych oraz  jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania, łączenia oraz zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego materiały inżynierskie i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach wytwarzania i przetwarzania materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, jak również w branży motoryzacyjnej i lotniczej.   

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH poszczycić się może współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi i instytutami badawczymi. Do najważniejszych firm należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch i Macrologic, a także instytuty naukowe i badawcze, spośród których wymienić można Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 29/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
9 Іспит O
Wstęp do fizyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Grafika inżynierska
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Лекція: 30
2 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Wstęp do matematyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9 Іспит O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Podstawy krystalografii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Własności fizyczne materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Statystyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Matematyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni
Семінарські заняття: 30
1 Залік O
Język obcy semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy termodynamiki technicznej
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Metalurgia ogólna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 36
7 Іспит O
Przedmioty obieralne
Лекція: 28
3 Залік O
Język obcy do wyboru
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Metalurgia proszków
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Chemia fizyczna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Zarządzanie jakością
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Procesy przeróbki plastycznej
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Własności mechaniczne materiałów
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Język obcy (do wyboru) z egzaminem na poziomie B-2
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metalurgia spawania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Polimery i kompozyty
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Inżynieria powierzchni
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Іспит O
Wprowadzenie do kinetyki przemian fazowych
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Лекція: 14
Семінарські заняття: 28
3 Залік O
Blok obieralny
Сума аудиторних годин: 126
12 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metaloznawstwo stopów żelaza
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Metrologia i opracowanie danych
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Rentgenografia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O
Blok obieralny
Сума аудиторних годин: 168
12 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny
Сума аудиторних годин: 168
12 Іспит O