A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kierunek Zaawansowane Materiały Inżynierskie stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów I stopnia jest kontynuacją programu opracowanego dla Inżynierii Materiałowej, który w 2016 roku uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Został on ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, zaś poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych. Wysoki poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w postaci czołowych lokat w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, a także w badaniach opinii absolwentów tego kierunku. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Program studiów przygotowuje przyszłych inżynierów do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych oraz  jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania, łączenia oraz zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego materiały inżynierskie i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach wytwarzania i przetwarzania materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, jak również w branży motoryzacyjnej i lotniczej.   

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH poszczycić się może współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi i instytutami badawczymi. Do najważniejszych firm należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch i Macrologic, a także instytuty naukowe i badawcze, spośród których wymienić można Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 29/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 O
Семінарські заняття: 30
1.0 O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
5.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 36
7.0 Іспит O
Лекція: 28
3.0 O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 14
Семінарські заняття: 28
3.0 O
Сума аудиторних годин: 126
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 168
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
3.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 168
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором