brak

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Technologie informacyjne
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Geometria wykreślna
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Geologia, mineralogia i petrografia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Zarys górnictwa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
BHP i ergonomia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Górnictwo odkrywkowe
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Podstawy ekonomii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Geodezja i kartografia górnicza
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Лекція: 30
2 Залік O
Moduły fakultatywne sem 2
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Urządzenia elektryczne i automatyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Mechanika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Inżynierskie metody obliczeniowe
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Górnictwo podziemne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6 Іспит O
Przeróbka surowców mineralnych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Лекторат: 45
- Залік O
Fizyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Професійна практика: 0
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Geofizyka górnicza
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Лекція: 30
2 Залік O
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Mechanika płynów i termodynamika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Moduły fakultatywne sem 4
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Moduły kierunkowe obieralne sem 4
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geomechanika
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Budownictwo górnicze
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Hydrogeologia i odwadnianie
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Aerologia górnicza
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Moduły w grupach obieralnych sem 5
Сума аудиторних годин: 165
13 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zagrożenia naturalne w górnictwie
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Technika strzelnicza
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Професійна практика: 0
4 Залік O
Systemy informacji przestrzennej
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Moduły w grupach obieralnych sem 6
Лекція: 75
Проектні заняття: 60
13 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 30
2 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Лекція: 45
3 Залік O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Moduły fakultatywne sem 7
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Moduły w grupach obieralnych sem 7
Сума аудиторних годин: 60
5 Залік O