A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

FIZYKA TECHNICZNA

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
8.0 Іспит O
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Matematyczne metody fizyki 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Podstawy informatyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5.0 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektromagnetyzm i optyka
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8.0 Іспит O
Matematyka 2
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Statystyka inżynierska
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 20
3.0 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Programowanie proceduralne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 30
- O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
6.0 Іспит O
Laboratorium fizyczne 1
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Matematyka 3
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Język C++
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Залік O
Pakiety obliczeniowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Komputeryzacja pomiarów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy fizyki jądrowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Laboratorium fizyczne 2
Лабораторні заняття: 45
6.0 Залік O
Matematyczne metody fizyki 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5.0 Залік O
Statystyka matematyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Teoria obwodów i sygnałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Język obcy B2 (E)
Лекторат: 60
5.0 O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy fizyki ciała stałego
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Podstawy fizyki środowiska
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Laboratorium technik jądrowych
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Układy elektroniczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
7.0 Іспит O
Moduły obieralne FTC1.5
Сума аудиторних годин: 120
9.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy fizyki teoretycznej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Ochrona radiologiczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 6
4.0 Іспит O
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 33
Проектні заняття: 12
5.0 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
6.0 Залік O
Blok tematyczny BT6
Сума аудиторних годин: 180
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Blok tematyczny BT7
Сума аудиторних годин: 177
16.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором