2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Zarządzania

brak

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa siedem semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Zatem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra i rachunek różniczkowy
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Chemia
Лекція: 45
Тренінги: 15
6 Іспит O
Fizyka
Лекція: 30
Тренінги: 15
4 Залік O
Maszynoznawstwo
Лекція: 30
Тренінги: 15
4 Іспит O
Materiałoznawstwo
Лекція: 15
Тренінги: 30
3 Залік O
Prawo gospodarcze
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy ekonomii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Podstawy informatyki
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grafika inżynierska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Informatyka
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
5 Залік O
Procesy elektromagnetyczne
Лекція: 30
Тренінги: 15
4 Іспит O
Procesy produkcyjne
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Тренінги: 15
6 Іспит O
Rachunek całkowy
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Matematyka z elementami statystyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
3 Іспит O
Проектування інженерське
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Grupa obieralna - III semestr ZIP
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
12 Залік O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Badania operacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
3 Іспит O
Marketing przemysłowy
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Metrologia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
3 Іспит O
Rachunek kosztów dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Zarządzanie produkcją i usługami
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Grupa obieralna - IV semestr ZIP
Сума аудиторних годин: 120
12 Залік O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Niezawodność systemów
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Projektowanie i modelowanie systemów produkcyjnych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Тренінги: 15
5 Іспит O
Zarządzanie jakością
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Grupa obieralna - V semestr ZIP
Сума аудиторних годин: 120
12 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Логістика
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Іспит O
Praktyka zawodowa
Практичні заняття: 100
4 Залік O
Socjologia
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Sterowanie ciągłymi procesami produkcyjnymi
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Sterowanie dyskretnymi procesami produkcyjnymi
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Тренінги: 15
3 Іспит O
Zarządzanie bezpieczeństwem
Лекція: 15
Тренінги: 15
2 Залік O
Grupa obieralna j. obcy - VI semestr ZIP
Лекція: 30
Тренінги: 30
4 Залік O
Grupa obieralna - VI semestr ZIP
Сума аудиторних годин: 90
9 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Grupa obieralna - VII semestr ZIP
Сума аудиторних годин: 150
15 Залік O