A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Celem kształcenia studentów na kierunku Chemia w Kryminalistyce jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowań chemii w kryminalistyce i kryminologii, w tym zagadnień analizy śladowej, analizy sądowej, analizy chemicznej próbek dowodowych, zagadnień prawnych. Po ukończeniu studiów absolwenci są specjalistami z zakresu analizy chemicznej, w tym analizy śladowej, tak istotnej w badaniach kryminalistycznych. Absolwenci posiadają także umiejętności oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami kryminalnymi, rozumieją mechanizmy popełniania czynów zabronionych, umieją wyjaśnić zjawisko przestępczości. Studia na kierunku Chemia w Kryminalistyce są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia PBL (ang. Problem Based Learning) umożliwiając studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich, pracę w grupie. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, firmach biotechnologicznych, laboratoriach kryminalistycznych Policji, konsorcjach typu “biocentrum” oraz wyższych uczelniach, czy instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Smoluch

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 139/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 15
1.0 O
Лекція: 7
Лабораторні заняття: 8
1.0 O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
2.0 O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 2
Семінарські заняття: 2
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 20
1.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 15
1.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 60
4.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором