A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Humanistyczny

Kierunek Informatyka Społeczna mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych przede wszystkim w dwóch obszarach: zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz user experience i design thinking (ang. user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych.
Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Priorytetem jest takie ukształtowanie studenta, aby był on konkurencyjny na rynku pracy dzięki łączeniu w sposób trafny i efektywny kompetencji miękkich i twardych.
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badań interfejsów użytkownika oraz badań z zakresu user experience oraz wdrażania intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego oraz mediach elektronicznych na stanowiskach, które wymagają wyżej wymienionych kompetencji. Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna znajdą zatrudnienie w wielu branżach m.in. w usługach IT, w sektorze ICT, telekomunikacji, bankowości, e-commerce, w mediach oraz segmencie badań rynku, a także w zarządzaniu projektami i w sektorze big data. Będą to zatem zawody: Account manager, Ad traffic manager, Analityk compliance, Analityk systemów komputerowych, Art director, Brand manager, Broker informacji, Content manager, Copywriter, Data analyst, E-Commerce manager, Graphics designer, Information architect, Innovation designer, Marketing specialist, Media buyer & planner, New media designer, PR manager, Product owner, Project manager, SEO specialist, Social media manager, Social media specialist, Software developer, Specjalista ds. marketingu Internetowego, Specjalista ds. użyteczności, Strategy planner, Traffic manager, Trendsetter, User experience designer, User interface developer.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 9/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Тренінги: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Тренінги: 24
2.0 O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Лекторат: 30
- Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Семінар: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
4.0 O
Семінар: 30
2.0 Іспит O
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекторат: 45
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Проектні заняття: 15
1.0 Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Тренінги: 15
1.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 Іспит O
Лекція: 30
4.0 O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Тренінги: 24
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 30
2.0 O
Тренінги: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Професійна практика: 0
14.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
10.0 Залік O
Професійна практика: 0
16.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором