2021/2022 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Wydział Humanistyczny

brak

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów socjologicznych I stopnia jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu socjologii, zwłaszcza w wymiarze metodologicznym, z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki.

Połączenie wykształcenia socjologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji metodologicznych w zakresie nauk społecznych,  z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach badaczy społecznych, doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze analityki społecznej, social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej.

Absolwenci socjologii I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w ramach jednej z dwóch oferowanych przez Wydział specjalności: E-Gospodarki lub Innowacji i interwencji społecznych.

Opiekun kierunku: dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Semestr wprowadzający

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Psychologia społeczna
Лекція: 30
3 Іспит O
Metodyka pracy umysłowej
Семінар: 15
2 Залік O
Wstęp do socjologii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy filozofii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Historia społeczno-gospodarcza Polski XX wieku
Лекція: 45
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
Лекція: 15
Тренінги: 15
3 Іспит O
Społeczeństwo sieci
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Semestr teoretyczny

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Współczesne społeczeństwo polskie
Семінар: 30
2 Залік O
Mikrosocjologia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Moduły obieralne
Семінар: 60
4 Залік O
Antropologia
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Makrosocjologia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Klasyczne teorie socjologiczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Metody i techniki badań socjologicznych - wprowadzenie
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Warsztat
Тренінги: 15
1 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Semestr metodologiczny

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Współczesne teorie socjologiczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Etyka w badaniach społecznych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Metody statystyczne w socjologii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O
Badania sondażowe
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Teoria ugruntowana
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Badania terenowe (wywiad,obserwacja)
Тренінги: 30
2 Залік O
Logika
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Moduły obieralne
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Semestr analityczny

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Netnografia - badania etnograficzne on-line
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Analiza dyskursu i treści
Семінар: 30
3 Залік O
QDAS - komputerowe techniki analizy danych jakościowych
Тренінги: 30
3 Залік O
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Public Relations
Проектні заняття: 30
Семінар: 15
4 Залік O
Obóz badawczy
Польові заняття: 30
4 Залік O
Warsztat
Тренінги: 15
1 Залік O
Moduły obieralne
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Semestr empiryczny

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
2 Залік O
Moduły obieralne
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Moduły obieralne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5 Іспит O
Autoetnografia
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Metoda biograficzna
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Metoda grup focusowych
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Reklama
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Seminarium licencjackie 1
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Moduły obieralne
Тренінги: 15
2 Залік O
Moduły obieralne
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Semestr dyplomowy

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fakultet w języku obcym
Лекція: 30
4 Залік O
Moduły obieralne
Семінар: 60
4 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
10 Іспит O
Seminarium licencjackie 2
Семінарські заняття: 30
14 Залік O