A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Humanistyczny

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów socjologicznych I stopnia jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu socjologii, zwłaszcza w wymiarze metodologicznym, z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki.

Połączenie wykształcenia socjologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji metodologicznych w zakresie nauk społecznych,  z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach badaczy społecznych, doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze analityki społecznej, social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej.

Absolwenci socjologii I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w ramach jednej z dwóch oferowanych przez Wydział specjalności: E-Gospodarki lub Innowacji i interwencji społecznych.

Opiekun kierunku: dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Семінар: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 45
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Тренінги: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінар: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 30
- Залік O
Семінар: 60
4.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Тренінги: 15
1.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Тренінги: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 45
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 60
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Семінар: 30
3.0 Залік O
Тренінги: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Проектні заняття: 30
Семінар: 15
4.0 Залік O
Польові заняття: 30
4.0 Залік O
Тренінги: 15
1.0 O
Сума аудиторних годин: 45
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5.0 O
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
Тренінги: 15
2.0 O
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
4.0 Залік O
Семінар: 60
4.0 O
Дипломний проект: 0
10.0 Іспит O
Семінарські заняття: 30
14.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором