2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Odlewnictwa

brak

Kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne na II stopniu studiów niestacjonarnych realizowany w dużym stopniu (do 50% pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie) w postaci e-learningu, został utworzony w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie podniesienia kwalifikacji przez absolwentów studiów I stopnia Wydziału Odlewnictwa. Ma to związek z coraz silniejszą pozycją polskiego przemysłu odlewniczego w światowej produkcji samochodowej. Program kierunku został dostosowany do potrzeb światowych trendów w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy użyciu technologii odlewniczych dla branży automotive.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę oraz doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach z szeroko pojętej branży automotive, w instytutach badawczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na magistrów inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 32/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody produkcji wielkoseryjnej
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Projektowanie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O
Programowanie sterowników PLC
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
4 Іспит O
Tworzywa na odlewy motoryzacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 10
Семінарські заняття: 5
5 Іспит O
Zaawansowane metody pomiarowe
Лекція: 10
Семінарські заняття: 10
4 Залік O
Materiały na formy metalowe
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O
Symulacja procesów wytwarzania odlewów
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
BHP w przemyśle ciśnieniowym
Лекція: 10
Семінарські заняття: 5
2 Залік O
Przedmioty obieralne
Лекція: 20
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Konstrukcja - projektowanie odlewów i form ciśnieniowych
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Generatywne techniki wytwarzania
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Obróbka cieplna odlewów
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Іспит O
Język angielski B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Zintegrowane systemy zarządzania
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Іспит O
Bloki obieralne
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 90
18 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Systemy bazodanowe
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
1 Залік O
Analiza danych i data mining w przemyśle motoryzacyjnym
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
1 Залік O
Statystyczna kontrola procesów przemysłowych - SPC
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Wady odlewów i badania nieniszczące
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
1 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmioty obieralne
Лекція: 10
2 Залік O
OBIERALNE Anglojęzyczne
Лекція: 15
3 Залік O