2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

brak

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Student II stopnia studiów otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską oraz – w zależności od wybranej specjalności - w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, a w szczególności w zakresie nowoczesnych koncepcji organizacji i zarządzania, sterowania procesami i utrzymania ruchu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, tworzenia i eksploatacji baz danych oraz pozyskiwania wiedzy z danych, transferu technologii i innowacyjności lub w zakresie racjonalnej gospodarki energią oraz surowcami naturalnymi i antropogenicznymi; zgodnej z zasadą rozwoju zrównoważonego. a także z zakresu nauk o zarządzaniu, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem lub w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz z zakresu prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzenia akcji ratowniczych, jak również doskonalenia pedagogicznego, a także nauk o zarządzaniu, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem lub w zakresie w zakresie finansów menadżerskich, narzędzi zarządczych, funkcji zarządzania wspomaganych przez odpowiednie systemy informatyczne, identyfikowania kierunków realizacji procesów budżetowania, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach przemysłowych lub w zakresie poszerzonej wiedzy inżynierskiej w zakresie tzw. szczupłego zarządzania procesami produkcyjnymi, przy zachowaniu jednak jak najwyższego poziomu jakości, rozumianego jako relacja pomiędzy potrzebami klienta a parametrami technicznymi i marketingowymi/sensorycznymi podawanymi w produkcie. Wymienione umiejętności i kompetencje powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) lub studiów podyplomowych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym)
Zobacz pełny opis kierunku (Zarządzanie w inżynierii środowiska)
Zobacz pełny opis kierunku (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy)
Zobacz pełny opis kierunku (Controlling procesów produkcyjnych)
Zobacz pełny opis kierunku (Lean Manufacturing)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Controlling procesów produkcyjnych

Зимовий сместр, 2020/2021

Lean Manufacturing

Зимовий сместр, 2020/2021

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Зимовий сместр, 2020/2021

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym

Зимовий сместр, 2020/2021

Zarządzanie w inżynierii środowiska

Зимовий сместр, 2020/2021

Controlling procesów produkcyjnych

Літній семестр, 2020/2021

Lean Manufacturing

Літній семестр, 2020/2021

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Літній семестр, 2020/2021

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym

Літній семестр, 2020/2021

Zarządzanie w inżynierii środowiska

Літній семестр, 2020/2021

Controlling procesów produkcyjnych

Зимовий сместр, 2021/2022

Lean Manufacturing

Зимовий сместр, 2021/2022

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Зимовий сместр, 2021/2022

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym

Зимовий сместр, 2021/2022

Zarządzanie w inżynierii środowiska

Зимовий сместр, 2021/2022

Controlling procesów produkcyjnych

Літній семестр, 2021/2022

Lean Manufacturing

Літній семестр, 2021/2022

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Літній семестр, 2021/2022

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym

Літній семестр, 2021/2022

Zarządzanie w inżynierii środowiska

Літній семестр, 2021/2022