2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

brak

Absolwenci uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem – w zależności od wybranej specjalności -zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką lub pracy przy obiektach będących w trakcie eksploatacji, obiektach historycznych, jak również zabytkowych zespołach miejskich lub kwalifikacji menedżerskich potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym lub zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi uwzględniając także zasady zrównoważonego rozwoju lub projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Absolwenci specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie uzyskują wykształcenie dające podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnika i budownictwo specjalne)
Zobacz pełny opis kierunku (Konstrukcje budowlane i inżynierskie)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Geotechnika i budownictwo specjalne

Зимовий сместр, 2020/2021

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Зимовий сместр, 2020/2021

Geotechnika i budownictwo specjalne

Літній семестр, 2020/2021

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Літній семестр, 2020/2021

Geotechnika i budownictwo specjalne

Зимовий сместр, 2021/2022

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Зимовий сместр, 2021/2022

Geotechnika i budownictwo specjalne

Літній семестр, 2021/2022

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Літній семестр, 2021/2022