brak

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta, koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są znacznie podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Automatyka i metrologia)
Zobacz pełny opis kierunku (Elektroenergetyka)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Automatyka i metrologia

Зимовий сместр, 2020/2021

Elektroenergetyka

Зимовий сместр, 2020/2021

Automatyka i metrologia

Літній семестр, 2020/2021

Elektroenergetyka

Літній семестр, 2020/2021

Automatyka i metrologia

Зимовий сместр, 2021/2022

Elektroenergetyka

Зимовий сместр, 2021/2022

Automatyka i metrologia

Літній семестр, 2021/2022

Elektroenergetyka

Літній семестр, 2021/2022