2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Zarządzania

brak

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa trzy semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Kształcenie odbywa się w trybie specjalnościowym (trzy możliwe ścieżki dyplomowania). Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Modele i algorytmy podejmowania decyzji
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 8
5 Залік O
Modelowanie, symulacja i prognozowanie
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 8
5 Іспит O
Organizacja systemów produkcyjnych
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
Тренінги: 8
5 Іспит O
Systemy wspomagania decyzji
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
Тренінги: 8
4 Іспит O
Zarządzanie innowacjami
Лекція: 8
Тренінги: 8
2 Залік O
Управління проєктами
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Стратегічний менеджмент
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Zarządzanie wiedzą
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Moduł badań naukowych
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji))
Сума аудиторних годин: 142
23 O
Jezyk obcy B2+ niestacjonarne
Лекторат: 15
2 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Technologie przyszłości
Лекція: 8
Тренінги: 8
2 Залік O
Moduły obieralne w j. obcym - ZiIP 2 stopień
Сума аудиторних годин: 28
5 Залік O
Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Залік O