A A A

Увійди

pl | en | uk

Celem kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania systemów komputerowych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przemyśle. Dlatego też przekazana wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych – projektowania i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizy danych eksperymentalnych, wykorzystania gotowych narzędzi softwarowych, w tym aplikacji komercyjnych oraz oprogramowania otwartego. Absolwent kierunku może podejmować pracę jako informatyk specjalista od zastosowań technologicznych, ponieważ jego wiedza obejmuje również materiał dydaktyczny metalurgii oraz inżynierii materiałowej. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja – odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędów obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). W czasach, gdy wspomaganie rozmaitych procesów decyzyjnych i projektowych odbywa się coraz częściej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, absolwent posiada cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Potrafi także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych.
Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Семінарські заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
4.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 16
3.0 O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Іспит O
Лекторат: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 16
2.0 O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2.0 Іспит O
Лекторат: 15
- Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
4.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
4.0 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
4.0 Іспит O
Лекторат: 15
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 32
6.0 O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 96
15.0 W
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
4.0 Залік O
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 96
15.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік W
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором