A A A

Увійди

pl | en | uk

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 24
6.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Семінарські заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 6
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика II
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
2.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Семінарські заняття: 18
4.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
5.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекторат: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Іспит W
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
3.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекторат: 15
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 27
Лабораторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3.0 W
Лекція: 9
1.0 Залік O
Лекторат: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Практичні заняття: 18
Тренінги: 18
3.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 9
Семінарські заняття: 18
3.0 O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 72
Лабораторні заняття: 72
20.0 O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 54
Лабораторні заняття: 54
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором