A A A

Увійди

pl | en | uk

Kształcenie na studiach I stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Jędrzej Byrski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекторат: 32
- Залік O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6.0 Іспит O
Лекторат: 32
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекторат: 16
5.0 Іспит O
Цифрова техніка
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 64
10.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 128
20.0 O
Лабораторні заняття: 16
3.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 96
15.0 O
Лабораторні заняття: 16
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором