A A A

Увійди

pl | en | uk

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 33
10.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 27
5.0 Залік O
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 24
6.0 Іспит O
Лекція: 27
Лабораторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 18
4.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 36
Аудиторні заняття: 27
7.0 Іспит O
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 12
1.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекторат: 27
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 36
Аудиторні заняття: 27
6.0 Іспит O
Лекція: 27
2.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 24
2.0 Залік O
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекторат: 18
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 27
7.0 Іспит O
Лекція: 18
1.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекторат: 27
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекторат: 18
5.0 O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 165
21.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 141
19.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 111
14.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором