A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Zarządzania

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa siedem semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Zatem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 20
Тренінги: 8
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Тренінги: 8
4.0 Залік O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 14
Тренінги: 8
4.0 Іспит O
Лекція: 8
Тренінги: 14
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 8
5.0 Залік O
Лекція: 14
Тренінги: 8
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Проектні заняття: 8
Тренінги: 8
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекторат: 15
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 6
4.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
6.0 Іспит O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Проектування інженерське
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 6
3.0 Залік O
Лекція: 32
Аудиторні заняття: 32
12.0 O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 8
3.0 Іспит O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 8
3.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 64
12.0 O
Лекторат: 30
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Тренінги: 8
4.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
3.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 12
Тренінги: 8
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 64
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Логістика
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 Іспит O
Практичні заняття: 100
4.0 Залік O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 12
Проектні заняття: 8
Тренінги: 6
3.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Лекція: 14
Тренінги: 14
4.0 O
Сума аудиторних годин: 48
9.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Лекція: 40
Тренінги: 40
15.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором