A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Absolwent studiów I stopnia posiada zatem wiedzę z zakresu fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика I
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
3.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7.0 Іспит O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
5.0 Іспит O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
7.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекторат: 25
- O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
4.0 O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
4.0 O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
4.0 Іспит O
Лекторат: 45
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
4.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 16
2.0 O
Лекція: 16
Проектні заняття: 24
6.0 O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Проектні заняття: 20
5.0 Іспит O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 16
6.0 O
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
3.0 O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2.0 O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 128
30.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором