2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

brak

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, a w szczególności z zakresu wzornictwa ceramiki i szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji. Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwent kończący specjalność “Wzornictwo Ceramiki i Szkła” wyróżnia się dogłębną znajomością technologii wytwarzania wyrobów z ceramiki (płytki ceramiczne, szklane ceramiczne wyroby stołowe oraz inne wyroby szklane i ceramiczne) przy połączeniu ze znajomością zasad projektowania (manualnego i przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych) wyrobów użytkowych z ceramiki i szkła. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym, z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland. Absolwenci kierunku Ceramika mogą być zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projektowanie komputerowe wyrobów szklanych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Wzornictwo ceramiki i szkła
Лекція: 60
4 Залік O
Technologie zdobienia szkła
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Komputerowe projektowanie wyrobów ceramicznych (RhinoCeros 3D)
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Zaawansowane metody badań materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Technologie zdobienia ceramiki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Zarządzanie barwą
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot specjalistyczny
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Język obcy
Сума аудиторних годин: 30
2 Іспит O
Seminarium magisterskie 1
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Warsztaty szkła
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 60
Проектні заняття: 15
9 Іспит O
Praca dyplomowa 1
Практичні заняття: 15
- Залік O
Warsztaty ceramiki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 60
Проектні заняття: 15
9 Іспит O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Лекція: 30
3 Залік O
Narzędzie i techniki rozwiązywania problemów produkcyjnych
Лекція: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa 2
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Organizacja i zarządzanie firmą
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Seminarium magisterskie 2
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 30
2 Залік O