2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

brak

Program studiów II stopnia zawiera uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy przekazanej studentom w trakcie nauki na stopniu I. Studenci decydują o wyborze kształcenia wybierając ścieżkę dyplomowania. Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, administratorzy systemów komputerowych, programiści, inżynierzy oprogramowania, administratorzy baz danych, webmasterzy, graficy komputerowi oraz projektanci CAD/CAM, profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki. Program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN, co oznacza że absolwenci mogą szukać zatrudnienia w szkolnictwie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Konflikty współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік O
Maszynoznawstwo
Лекція: 14
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Grafika komputerowa
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Technologie przyrostowe w zastosowaniach inżynierskich
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Dydaktyka przedmiotów zawodowych I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Pedagogika II
Лекція: 30
2 Залік O
Maszyny i urządzenia w przetwórstwie metali
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік W
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Statystyczna kontrola jakości
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Zaawansowane techniki internetowe
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Іспит O
Przedmiot obieralny humanistyczny (II stopień) ETI
Лекція: 28
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Dydaktyka przedmiotów zawodowych II
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Dydaktyka ogólna II
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Marketing Internetowy
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Stale i stopy specjalne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Modelowanie kształtowania objętościowego
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Dydaktyka informatyki II
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek ETI)
Лекція: 112
Лабораторні заняття: 56
12 Іспит O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (ETI II stopień)
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O
Język obcy na poziomie B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Projektowanie przemysłowych linii pilotażowych ME
Проектні заняття: 28
Семінарські заняття: 28
3 Залік O
Praktyka zawodowa - pedagogiczna II
Практичні заняття: 15
2 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 28
5 Залік O