A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Absolwenci uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem – w zależności od wybranej specjalności -zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką lub pracy przy obiektach będących w trakcie eksploatacji, obiektach historycznych, jak również zabytkowych zespołach miejskich lub kwalifikacji menedżerskich potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym lub zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi uwzględniając także zasady zrównoważonego rozwoju lub projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Absolwenci specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie uzyskują wykształcenie dające podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnika i budownictwo specjalne)
Zobacz pełny opis kierunku (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Konstrukcje budowlane i inżynierskie)
Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnical Engineering and Underground Construction)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором