2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Odlewnictwa

brak

Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (KWPI) jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów. Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje wiedzę podstawową z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Daniel Gurgul

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Techniki obróbki i łączenia materiałów
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Nowoczesne Techniki Wytwarzania
Лекція: 30
3 Іспит O
Podstawy informatyki
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Ekonomia
Лекція: 30
2 Іспит O
Krystalizacja
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
5 Залік O
Podstawy ergonomii i BHP
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Obieralny humanistyczno - społeczny
Лекція: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Projektowanie bryłowe CAD
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Chemia ogólna
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy (1/3)
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika płynów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Залік O
Metoda odchyłek ważonych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Fizyko-chemia procesów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Podstawy automatyki i robotyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 30
4 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
7 Іспит O
Części maszyn
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (2/3)
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie obiektowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4 Залік O
Metaloznawstwo
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Materiały na formy odlewnicze
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Termodynamika techniczna i technika cieplna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Technologia form odlewniczych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (3/3)
Лекторат: 60
5 Іспит O
Przedmiot obieralny
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metalurgia i odlewnictwo stopów żelaza z węglem
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Symulacje komputerowe procesów wytwarzania I
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Projektowanie i modernizacja zakładów przetwórczych
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Konstrukcja odlewów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Programowanie sterowników PLC i robotów przemysłowych i maszyn CNC
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Maszyny i urządzenia w procesach wytwarzania
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Blok obieralny - semestr 5 KWPI
Лекція: 60
8 Залік O
Przedmiot obieralny
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Badania defektoskopowe
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
1 Залік O
Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II (CAST CAE)
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Mikroskopia i analiza struktury
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Blok obieralny - semestr 6 KWPI
Лекція: 45
Семінарські заняття: 15
9 Залік O
Przedmiot obieralny
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік W

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 10
1 Залік O
Przedmiot obieralny semestr 7 (KWPI)
Лекція: 45
Семінарські заняття: 90
9 Залік O
Przedmiot w języku angielskim
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
5 Залік O