2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Odlewnictwa

brak

Celem kształcenia na kierunku Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, projektowania, zarządzania produkcją, symulowania procesów odlewniczych w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej związanej z branżą motoryzacyjną w zakładach produkcyjnych, laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia. Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 74/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 154/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przemysł motoryzacyjny - szanse i wyzwania
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Podstawy wiedzy o materiałach
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Algorytmika i podstawy programowania
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Chemia ogólna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Moduł humanistyczno-społeczny I (HS)
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika płynów i technika cieplna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Chemia ogólna II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Іспит O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік O
CAD - projektowanie wspomagane komputerowo
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Metody badań materiałów i konstrukcji
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік O
Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Język obcy (1/3)
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka III
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy inżynierii materiałowej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Krystalizacja metali i stopów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Budowa zespołów pojazdów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Techniki wytwarzania komponentów motoryzacyjnych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Moduł humanistyczno - społeczny II (HS)
Лекція: 30
3 Залік O
Język obcy (2/3)
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie odlewnicze dla motoryzacji
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Techniki masowego wytwarzania
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Tworzywa na formy jednorazowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Silniki i napędy pojazdów
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Polimery i polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Chemia fizyczna dla inżynierów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (3/3)
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy symulacji komputerowej I
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 22
2 Залік O
Inżynieria stopów żelaza z węglem
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Inżynieria stopów metali nieżelaznych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Wytwarzanie w formach metalowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Statystyka obróbka danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Іспит O
Zrobotyzowane systemy sterowania i pomiaru
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Іспит O
Przedmiot obieralny TiTM
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 45
12 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Podstawy symulacji komputerowej II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 22
2 Залік O
Tworzywa sztuczne dla motoryzacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Іспит O
Podstawy konstrukcji komponentów motoryzacyjnych
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Recykling w przemyśle motoryzacyjnym
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Systemy zarzadzania jakością w motoryzacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Іспит O
Projektowanie form ciśnieniowych i wtryskowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
2 Іспит O
Obróbka cieplna i cieplnochemiczna komponentów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Blok obieralny semestr 6 TiTM
Лекція: 60
Семінарські заняття: 60
12 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny semestr 7 TiTM
Лекція: 60
Семінарські заняття: 60
12 Залік O
Przedmiot w języku angielskim
Лекція: 30
3 Залік O