brak

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, obejmujących również wzornictwo ceramiki i technologię szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji.
Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwenci kierunku Ceramika są zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Propedeutyka nauk materiałowych
Лекція: 30
1 Залік O
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
9 Іспит O
Elementy matematyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Elementy fizyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Grafika inżynierska
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Wstęp do matematyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10 Іспит O
Elementy chemii
Аудиторні заняття: 15
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Chemia nieorganiczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 60
9 Іспит O
Przedmioty humanizujące
Лекція: 30
2 Залік O
Matematyka kurs
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Bezpieczeństwo techniczne
Семінарські заняття: 30
1 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Reakcje w ciele stałym
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Operacje jednostkowe w ceramice
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Język obcy, semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Wprowadzenie do wzornictwa
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Termodynamika chemiczna
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
6 Іспит O
Chemia organiczna
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
7 Іспит O
Krystalografia i krystalochemia
Лекція: 45
Семінарські заняття: 45
7 Іспит O
Diagramy fazowe
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty anglojęzyczne
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Chemia fizyczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8 Іспит O
Chemia krzemianów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Лекція: 30
Польові заняття: 30
3 Залік O
Język obcy, semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Nauka o materiałach
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Maszynoznawstwo ceramiczne
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4 Залік O
Zasady projektowania wyrobów użytkowych
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Analityka i metrologia chemiczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Surowce naturalne i syntetyczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy technologii szkła
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5 Іспит O
Elementy automatyki
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Reologia
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Семінарські заняття: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Семінарські заняття: 30
1 Залік O
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Ceramika
Сума аудиторних годин: 90
8 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
2 Залік O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Професійна практика: 0
4 Залік O
Wprowadzenie do komputerowego projektowania we wzornictwie ceramiki i szkła
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Семінарські заняття: 30
6 Залік O
Podstawy technologii ceramiki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ceramika II
Сума аудиторних годин: 120
6 Залік O
Przedmioty humanizujące
Лекція: 30
2 Залік O
Metody badań materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Ochrona przed korozją i erozją materiałów budowlanych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Seminarium inżynierskie
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Zarządzanie jakością
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O