brak

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia ogólna i nieorganiczna
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Grafika inżynierska
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Elementy matematyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Elementy fizyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Лекція: 15
1 Залік O
Technologia materiałów nieorganiczno-niemetalicznych
Лекція: 30
1 Залік O
Proekologiczne technologie w sektorze paliwowo-energetycznym
Лекція: 30
1 Залік O
Przedmioty humanizujące obieralne
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9 Іспит O
Statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 60
9 Залік O
Blok obieralny specjalizujący
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Język obcy semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Основи механіки та конструкції машин
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Chemia organiczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 30
7 Іспит O
Termodynamika chemiczna
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
6 Іспит O
Krystalografia i krystalochemia
Лекція: 45
Семінарські заняття: 45
7 Іспит O
Język obcy, semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Семінарські заняття: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Nauka o materiałach
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8 Іспит O
Elektrotechnika z elektroniką
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Лекція: 30
Польові заняття: 30
3 Залік O
Chemia fizyczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8 Іспит O
Chemia krzemianów
Лекція: 30
Семінарські заняття: 45
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy, semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Surowce naturalne i syntetyczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy inżynierii materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 30
7 Іспит O
Inżynieria chemiczna
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
5 Іспит O
Maszynoznawstwo ceramiczne
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4 Залік O
Elementy automatyki
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)
Семінарські заняття: 30
1 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4 Іспит O
Technologia materiałów budowlanych
Лекція: 60
4 Залік O
Technologia szkła i ceramiki
Лекція: 60
4 Залік O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Професійна практика: 0
4 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Instrumentalne metody analizy
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Elementy technologii chemicznej
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Metody badań strukturalnych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Семінарські заняття: 60
4 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zaawansowane ceramiczne materiały techniczne
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Seminarium inżynierskie
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Ekonomika i zarządzanie
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Zarządzanie jakością
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Technologie materiałowe
Лабораторні заняття: 150
9 Залік O