A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Absolwenci kierunku Geoinformacja są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku „Geoinformacja” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 20
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Контрольні та перехідні роботи: 15
- Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Контрольні та перехідні роботи: 15
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 45
Проектні заняття: 135
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 O
Лекція: 45
Проектні заняття: 135
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 75
Проектні заняття: 135
14.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором