brak

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych posiadają wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz matematyki. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwala absolwentom tego kierunku na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorach, gdzie kluczową role odgrywają zagadnienia związane z analizą danych informatyką. Pomimo że kształcenie jest nakierowane na analizę danych w zagadnieniach geologii, geofizyki, geoinformatyki, górnictwa inżynierii i ochrony środowiska, itp., absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w praktycznie każdym zespole zajmującym się akwizycją, przesyłem, składowaniem, analizą i interpretacją danych. Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwalają na podjęcie współpracy z innymi zespołami i tworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Inżynieria i Analiza Danych może kontynuować naukę na np. II stopniu studiów na kierunku Geoinformatyka.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do informatyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Математичний аналіз
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Wstęp do geomatyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лінійна алгебра
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy elektroniki i miernictwa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Aspekty ekonomiczno-prawne w informatyce
Лекція: 30
3 Залік O
Logika i matematyka dyskretna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Architektura komputerów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Тренінги: 30
5 Іспит O
Диференціальні рівняння
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
6 Іспит O
Programowanie proceduralne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5 Залік O
Język obcy B2; semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie obiektowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Szyfrowanie i kompresja danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Przetwarzanie danych w systemie Unix
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Teoria sygnałów dyskretnych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Laboratorium fizyczne
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Bazy danych I
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Blok obieralny, III semestr Inżynieria i Analiza Danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 60
8 Залік O
Język obcy B2; semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Sieci komputerowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Grafika komputerowa 3D
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Statystyka matematyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Programowanie w języku Python
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Modelowanie statystyczne w naukach o Ziemi
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Język obcy B2; semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Komputerowe systemy pomiarowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Analiza danych przestrzennych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Metody optymalizacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Blok obieralny, V semestr Inżynieria i Analiza Danych
Сума аудиторних годин: 195
15 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Infrastruktura Big Data
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Uczenie maszynowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Inteligencja obliczeniowa w analizie danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Лекція: 30
2 Залік O
Blok obieralny, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 90
11 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych
Сума аудиторних годин: 195
15 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O