brak

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii, przeróbki plastycznej oraz informatyki. Przekazywana jest także wiedza z zakresów przedmiotów dydaktycznych, niezbędna w przyszłej pracy absolwenta. Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, administratorzy systemów komputerowych, programiści, inżynierzy oprogramowania, administratorzy baz danych, webmasterzy, graficy komputerowi oraz projektanci CAD/CAM, profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki. Program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN, co oznacza że absolwenci mogą szukać zatrudnienia w szkolnictwie. Jak wskazują wyniki badań losów zawodowych absolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, prowadzonych przez Centrum Karier AGH, około 55% absolwentów niniejszego kierunku znajduje pracę w czasie poniżej 1 miesiąca, a 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika techniczna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Technologia informacyjna
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік O
Programowanie strukturalne
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Іспит O
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Grafika inżynierska
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Chemia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Przedmiot obieralny humanistyczny I
Лекція: 28
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metalurgia ogólna
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Systemy operacyjne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Psychologia
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
4 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік O
Programowanie w pakietach użytkowych
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Przedmiot obieralny humanistyczny II
Лекція: 28
2 Залік O
Język obcy na poziomie B2
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Systemy CAD
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Pedagogika I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Matematyka III
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Nauka o materiałach
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік W
Programowanie obiektowe
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Bazy danych
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Język obcy na poziomie B2
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Dydaktyka ogólna I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Termodynamika techniczna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Sieci komputerowe
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Teoria sprężystości i plastyczności
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Dydaktyka techniki I
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 17
4 Залік O
Metalurgia proszków
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Metody badań struktury materiałów
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy na poziomie B2 z egzaminem
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy grafiki wektorowej i rastrowej
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Procesy przeróbki plastycznej
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Zaawansowane tworzywa metaliczne
Лекція: 28
Семінарські заняття: 14
4 Іспит O
Inżynieria Internetu
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Wybrane technologie obróbki ubytkowej i spawalnictwa
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Dydaktyka techniki II
Лекція: 17
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Systemy CAM
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Ekonomia
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Blok przedmiotów obieralnych sem. V
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
5 Залік O
Dydaktyka informatyki I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Statystyczna analiza danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
2 Іспит O
Praktyka zawodowa - pedagogiczna I
Практичні заняття: 15
8 Залік O
Kultura w nowych mediach
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Лекція: 14
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych sem. VI
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 42
6 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok przedmiotów wybieralnych sem. VII
Лекція: 84
Проектні заняття: 42
15 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O